O nás

MRS o.s., MO Zaječí byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 14. prosince roku 2010 na základě vůle členů zaniklé místní skupiny Zaječí sdružované ve své mateřské organizaci MRS o.s. MO Rakvice. Tito převedení členové se taky stali zakládajícími členy a svými zaplacenými členskými příspěvky vytvořili vůbec první kapitál organizace. Na základě nového Občanského zákoníku se transformují občanská sdružení na zapsané spolky a od 20. dubna 2016 mění Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Zaječí svůj název na Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zaječí.

Vývoj členství v jednotlivých letech je uveden v následující tabulce:

Rok Členů Noví členové MRS Vydaných MP povolenek Vydaných P povolenek
2010 100 0 0 0
2011 225 14 189 7
2012 242 12 255 4
2013 268 13 290 5
2014 274 17 256 9
2015 286 25 255 4
2016 289 17 275 5