Rybářská stráž

V případě, že zjistíte přestupky na úseku rybářství páchané na našich revírech, informujte prosím neprodleně některého z našich členů rybářské stráže. Pokud jsou přestupky závažnějšího charakteru (npř. na první pohled zcela zjevné pytláctví), volejte přímo POLICII ČR na čísle 158.

Jiří Hlávka – velitel stráže mob.: +420 777 105 265
Frýbert Igor – člen stráže   mob.: +420 777 163 163
Zdenek Horák – člen stráže   mob.: +420 721 578 587
Věroslav Adamec – člen stráže mob.: +420 728 372 265
Ing. Petr Grmela – člen stráže mob.: +420 606 644 727
Milan Bartošek – člen stráže mob.: +420 606 100 455

Marian Zajíc – člen stráže

Pavel Schejbal - člen stráže 

mob.: +420 774 109 833

mob.: +420 774 274 897