DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ  podzimní závody se konají v – sobotu 12.10.2019 od 10:00 do 15:00 na dětském rybníčku - děti od 0 do 15 let, občerstvení zajištěno a hodnotné ceny pro závodníky jsou samozřejmostí!!!!

SRDEČNĚ ZVEME NA DĚTSKÝ RYBNÍČEK ZÁVODNÍKY I S RODIČI!

MRS z.s., pobočný spolek Zaječí pořádá dne 8.6.2019 všeobecné rybářské závody na revíru Dyje 4 E - souřadnice 48 stupňů 51‘ 02.052“ N, 
16 stupňů 44‘ 29.512“ E, 

Prezence - 5:00 
Start - 6:00 
Ukončení závodu 12:00 
Místo k lovu si vybere každý účastník závodu samostatně v určeném lovném sektoru - místa nebudou losována 
Bližší pravidla závodu - lovit se bude v souladu s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových - důležité je zapsat si při zahájení vlastního lovu datum a revír do záznamu o docházce k vodě 
Bodovány budou pouze ušlechtilé ryby kapr, amur, lín, jelec jesen, jelec tloušť, - 1 cm délky úlovku = 1 bod, vyhodnoceni budou první tři umístění v pořadí podle počtu dosažených bodů, oceněna bude i největší ulovená ryba závodu. 
Při rovnosti bodů bude o vítězi rozhodnuto losem. 
Ponechanou rybu již nelze měnit 
Pokud dojde k náhodnému ulovení dravé ryby, musí být po změření co nejšetrněji vrácena zpět do revíru Dyje 4 E. 
Všichni startující musí mít platný RL a platnou povolenku k lovu pro revíry MRS z.s. 
Pokud držitel RL nemá k dispozici platnou povolenku na revíry MRS, bude mu umožněno zakoupit si krátkodobou povolenku (jednodenní či týdenní), při prezenci 
Startovné 150 Kč, mládež do 15 let včetně 50 Kč. 
Občerstvení a tradičně bohatá tombola jsou samozřejmostí 
Každý soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínka na pana Servíta našeho bývalého člena, jehož výročí úmrtí 10.5.2017 vzpomíná jeho rodina i ti naši členové, jež ho znali.

Pan Servít byl vášnivým rybářem a vzpomínku na něho si můžeme přečíst i v Informačním měsíčníku regionu Tišnovsko a Kuřimsko ( ročník VII.srpen 2018, č. 8) "Vydry pstruhových vod"

 

 

 

 

Oznámení

dne 19.4. se bude konat akce se sponzory na oploceném dětském rybníčku.Akce je schválena výborem a z vody nebude odnesena ani jedna ryba. 

 

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ČERVEN 2019

Všeobecné rybářské závody rybářů, rybářek i dětí od 8 let, kteří všichni musí být držiteli platného rybářského lístku i platné povolenky k lovu na rok 2019,  se konají dne 8.6.2019 od 6:00 do 13:00, na revíru Dyje 4 E. Prezence od 5:00 na dětském rybníčku. Bližší dispozice budou zveřejněny měsíc před termínem konání závodů.

 Výhradně dětské rybářské závody dětí do 15 let (nemusí být držiteli RL ani povolenky) proběhnou v neděli 9.6.2019 od 6:00 do 12:00 na dětském rybníčku v Zaječí na loukách. Počet lovících dětí je omezen na 35. UPOZORNĚNÍ - KAPACITA RYBNÍČKU JE JIŽ NAPLNĚNA!!! DALŠÍ DĚTI NEMŮŽEME PŘIHLÁSIT. 

 

 

Prodej povolenek

Termíny prodeje povolenek 2019 
Zaječí, Školní 401

01. 02. 2019

15. 02. 2019

15. 03. 2019

29. 03. 2019

Další termín bude zvážen podle potřeby.

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

Výroční členská schůze MRS z.s., pobočného spolku Zaječí (dále jen VČS) se bude konat v sobotu, dne 12. ledna 2019, od 9:30 v sále Vinařství U Kapličky v Zaječí.

Program jednání:

Zahájení

SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ

Volba návrhové a mandátní komise

Zpráva mandátní komise

Zpráva předsedy

Zpráva hospodáře

Zpráva ekonoma

Přestávka na občerstvení

schválení zástupců p. s. na 9. SJEZDU mrs.

Různé

Diskuze

Usnesení

Závěr

Změna či doplnění programu vyhrazeno

Po skončení VČS budou v místě konání VČS prodávány povolenky na rok 2019.

Dětské rybářské závody podzim 2018.

Klikněte zde pro úpravu textu.

Dětské závody 10. 06. 2018

Klikněte zde pro úpravu textu.

Zákaz rybolovu Dyje 4E  

Zákaz rybolovu Dyje 4E Zaječí.

Z důvodů pořádání rybářských závodů je na revíru Dyje 4E Zaječí,
v době od 3 do 10. 6. 2018 včetně, rybolov zakázán.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Image

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Rybářské závody dospělých

Dne 09. 06. 2018 proběhnou Rybářské závody dospělých na revíru Dyje 4E v k. ú. Zaječí.

- prezentace od 05.00 hod.

- start v 06.00 hod.

- ukončení 12.00 hod.

- startovné 150,- Kč

- tombola a občerstvení zajištěno  

Výdej povolenek 2018 foto.

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Výdej povolenek a členské příspěvky 2018.

Plánované termíny: vždy od 18.00 hod. do 20.30 hod. Zaječí ul. Školní 129.

05. 01. 2018

26. 01. 2018

09. 02. 2018

16. 02. 2018

23. 02. 2018

09. 03. 2018

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

 Výroční volební členská schůze -Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zaječí

Dne 10. 12. 2017 od 10.00 hod. do 13.00 hod. ve Vinařství U Kapličky Zaječí se koná výroční volební členská schůze Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Zaječí. Účast všech členů nutná. Proběhne volba nového výboru a členů revizní komise.

Občerstvení zajištěno formou švédského stolu.

 

 

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Dětské rybářské závody 14. 10. 2017 - dětský revír ZAJEČÍ

 

 

 

Pobočný spolek Zaječí

Pořádá v sobotu 24. června 2017 dětské rybářské závody (od 0 do 15 let) na dětském rybníčku na loukách Zaječí. Zahájení 07.00 hod. – ukončení 12.00 hod. Ceny a občerstvení zajištěno. Závody se uskuteční za jakéhokoliv počasí.

 

 

ROZVRH BRIGÁD

 

JMÉNO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Filípek Lubomír 18.   20.     5.   7.    
Frýbert Igor 25.   27.     12.   14.    
Grmela Petr Ing.   1.   3.   19.   21.    
Kadlec František   8.   10.   26.     4.  
Kratochvíl Václav   15.   17.     2.   11.  
Lashke Marek   22.   24.     9.   18.  
Schäffer Miroslav         1.   16.   25.  
Stratilík Marcel Mgr.   29.     8.   23.     2.
Valenta Jaroslav     6.   15.   30.      
Záruba Vlastimil     13.   22.         9.
                     
03. 03. 2017 - celý výbor                    
10. 06. 2017 - celý výbor RZ                    

24. 06. 2017 - celý výbor 

                      dětské závody

                   

17.1.2017

S ohledem na vážnost onemocnění jednatele, pana Rudolfa Kmoníčka, jsme přistoupili, po dohodě s ním, k dočasně dlouhodobější kooptaci náhradního člena výboru. Funkci jednatele bude vykonávat po dobu jeho nemoci p. František Kadlec. Zakoupit povolenku nebo zaplatit členský příspěvek je nyní možné pouze u hospodáře Igora Frýberta, a to v řádných výdejních termínech a následně po telefonické dohodě na čísle 777 163 163 vždy první a poslední pátek v měsíci (nebude-li předem avízovaný jiný, náhradní termín). Děkujeme za pochopení.

Řádný výdej povolenek (pátek):
27.ledna; 3. února; 10. února a 10. března.
Vždy od 18.30 v klubovně pobočného spolku, Školní 129, Zaječí.

K výdeji si nezapomeňte s sebou přinést novou fotografii! Bez ní vám nemůže být vystaven nový členský průkaz. Váš dosavadní průkaz vám bude odebrán i s fotografií a archivován.
Žádáme Vás, aby jste se dostavili nejpozději do 20.30 hod. Pokud po této hodině již nebude žádný žadatel o povolenku či členství přítomen, prodej bude ukončen


30.12.2016

Vážení členové MRS, z.s. PS Zaječí.

Výbor PS by vás rád informoval o konání Výroční členské schůze, která se uskuteční 15. ledna 2017 od 10.00 hodin ve Vinařství u kapličky v Zaječí (sál Na vyhlídce). Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu.


26.10.2016

Mrkněte do naší nové sekce "Fotogalerie", kde se budeme snažit zachytit chod našeho spolku v důležitých milnících.


23.4.2016
Image


26.4.2015
Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouhodobý člen, kamarád a funkcionář pan Bedřich Kuba. Byl silným článkem rybářů v obci, který se bude jen těžce nahrazovat. Upřímnou soustrast rodině.

parte


2.10.2014
Vítáme Vás na nově spuštěných webových stránkách MRS MO Zaječí.

l

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Vzpomínka na pana Servíta našeho bývalého člena, jehož výročí úmrtí 10.5.2017 vzpomíná jeho rodina i ti naši členové, jež ho znali.

Pan Servít byl vášnivým rybářem a vzpomínku na něho si můžeme přečíst i v Informačním měsíčníku regionu Tišnovsko a Kuřimsko ( ročník VII.srpen 2018, č. 8) "Vydry pstruhových vod"

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

MRS z.s., pobočný spolek Zaječí pořádá dne 8.6.2019 všeobecné rybářské závody na revíru Dyje 4 E - souřadnice 48 stupňů 51‘ 02.052“ N, 
16 stupňů 44‘ 29.512“ E, 

Prezence - 5:00 
Start - 6:00 
Ukončení závodu 12:00 
Místo k lovu si vybere každý účastník závodu samostatně v určeném lovném sektoru - místa nebudou losována 
Bližší pravidla závodu - lovit se bude v souladu s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových - důležité je zapsat si při zahájení vlastního lovu datum a revír do záznamu o docházce k vodě 
Bodovány budou pouze ušlechtilé ryby kapr, amur, lín, jelec jesen, jelec tloušť, - 1 cm délky úlovku = 1 bod, vyhodnoceni budou první tři umístění v pořadí podle počtu dosažených bodů, oceněna bude i největší ulovená ryba závodu. 
Při rovnosti bodů bude o vítězi rozhodnuto losem. 
Ponechanou rybu již nelze měnit 
Pokud dojde k náhodnému ulovení dravé ryby, musí být po změření co nejšetrněji vrácena zpět do revíru Dyje 4 E. 
Všichni startující musí mít platný RL a platnou povolenku k lovu pro revíry MRS z.s. 
Pokud držitel RL nemá k dispozici platnou povolenku na revíry MRS, bude mu umožněno zakoupit si krátkodobou povolenku (jednodenní či týdenní), při prezenci 
Startovné 150 Kč, mládež do 15 let včetně 50 Kč. 
Občerstvení a tradičně bohatá tombola jsou samozřejmostí 
Každý soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí !! kněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Všeobecné rybářské závody rybářů, rybářek i dětí od 8 let, kteří všichni musí být držiteli platného rybářského lístku i platné povolenky k lovu na rok 2019,  se konají dne 8.6.2019 od 6:00 do 13:00, na revíru Dyje 4 E. Prezence od 5:00 na dětském rybníčku. Bližší dispozice budou zveřejněny měsíc před termínem konání závodů.

 Výhradně dětské rybářské závody dětí do 15 let (nemusí být držiteli RL ani povolenky) proběhnou v neděli 9.6.2019 od 6:00 do 12:00 na dětském rybníčku v Zaječí na loukách. Počet lovících dětí je omezen na 35. Dispozice závodů budou na webových stránkách PS zveřejněny 1 měsíc před jejich zahájením. Přihlášky k závodu dětí na tel. čísle 603 236 448 – hospodář pobočného spolku pan Alan Olšák, nebo na tel. 604 752 503,Vlachová

 

Kontaktní informace

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zaječí - spolek zapsaný ve splokovém rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18297.
Školní 401
Zaječí
69105
Česká republika
IČ:
22908048
DIČ

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Oznámení

dne 19.4. se bude konat akce se sponzory na oploceném dětském rybníčku 

akce je schválena výborem, žádná ryba z rybníčku nebude odnesena.