POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor MRS z.s., pobočného spolu Zaječí, dále jen p.s. Zaječí, zve všechny své členy na jednání volební výroční členské schůze, která se uskuteční v neděli 12. prosince 2021 v sále Vinařství  U Kapličky od 9,00 prezentace, od 10,00 vlastní zahájení.

Program schůze :

1. Zahájení minutou ticha

2. Odvolání stávajícího výboru p.s. Zaječí a odvolání kontrolní revizní komise

3. Představení kandidátů, kteří budou voleni tajnou volbou

4. Volba mandátní a návrhové komise

5. Volba volební komise

6. Zpráva mandátní komise

7. Zpráva předsedy pobočného spolku

8. Zpráva hospodáře a vedoucího mládeže

9. Zpráva ekonoma

10. Zpráva předsedy KRK

11. Seznámení VČS se způsobem voleb do orgánů spolku

12. Přestávka na občerstvení, předání darů jubilantům

13. Diskuze

14. Volby do orgánů pobočného spolku

15. Návrh na usnesení

16. Závěr

 

Všichni členové pobočného spolku jsou srdečně zvání, občerstvení a věcné dary pro jubilanty jsou samozřejmostí.

UPOZORNĚNÍ :

Vstup bude moci být umožněn pouze dle aktuálních podmínek nařízení vlády, týkajícího se pandemické situace v souvislosti s nákazou covid 19, což v současné době znamená dodržení rozestupů, použití respirátorů. BUDE TŘEBA MÍT U SEBE DOKLAD O OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLANÉ NEMOCI V POSLEDNÍCH ŠESTI MĚSÍCÍCH.

Následující skupiny mají vyjímku a mohou se prokázat negativním testem PCR, starým max. 72 hodin:

- děti od 12 do 18 let / děti do 12 let bezinfekčnost  prokazovat nemusí /

- osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů

- osoby po první dávce očkování, které ještě nemají očkování dokončené

 

Milé rybářky a rybáři, jménem celého výboru pobočného spolku Zaječí Vás na volební výroční schůzi srdečně zve a na setkání s Vámi se těší předseda MRS z.s., pobočného spolku Zaječí,

Ing. Petr Grmela

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

 

Vážené rybářky a rybáři,

 

   vzhledem k vážné epidemické situaci, není možné prodávat povolenky na rok 2021 systémem, na který jste byli léta zvyklí. Výroční členská schůze (dále jen VČS) proběhne v souladu se stanovami, pokud to situace dovolí, do konce března 2021. O termínu, místě konání a programu VČS budete včas informováni.

Záznamy o docházce k vodě a řádně vyplněné sumáře nám prosím vhazujte do schránky na Rybářské klubovně na ulici Školní č. 129 v Zaječí. Do dokladů prosím vložte lístek, jaký druh povolenky budete požadovat – roční MP, roční P, MP poloviční ZTP, P poloviční ZTP, poloviční student, mládež do 15 let, udržovací - pouze členství a tak podobně. Ceny povolenek i členství se pro rok 2021 nemění. Přespolní mohou zasílat uvedené doklady na následující adresy: 

 

Alan Olšák, Sees 276, 686 02 Staré Město

Ing. Petr Grmela, Dlážděná 372, 691 05 Zaječí

Milan Holásek, Starovičky 341, 693 01 Hustopeče u Brna

Marcel Stratilík Mgr., Vinařský Kopec 476, 691 05 Zaječí

Pavel Schejbal Mgr., Svatopluka Čecha 60, 693 01 Hustopeče u Brna

 Vlachovi Nové Mlýny 74  69201 Mikulov

Po obdržení dokladů Vám vhodnou formou sdělíme, kdy a za jakých podmínek Vám budou potřebné doklady vydány. Upozorňujeme na to, že mezi základní povinnosti člena MRS patří i odevzdání záznamu o docházce k vodě a řádně vyplněného sumáře do 15. ledna běžného roku.

URYCHLENÍ VÝDEJE POVOLENEK:

Vzhledem k aktuální složité epidemické situaci je možné urychlit výdej povolenek následujícím způsobem:

 

 1. Vložte do zalepené obálky doklady tzn. členský průkaz, rybářský lístek, případně průkazku ZTP či ZTTP a spolu s telefonem na Vás vložte do obálky i sdělení, o jaký druh členství a povolenky na rok 2021 máte zájem – udržovací členství, roční povolenka P, roční povolenka MP a tak podobně. Lze si i zaplatit členství 1250 Kč  a povolenku, v ceně 950 Kč + 50 Kč manipulační poplatek,  si odebrat později dle dohody.
 2. Pokud ještě nemáte odevzdán záznam o docházce k vodě, vložte do obálky i tento dokument.
 3. Do obálky není nutno vkládat vyplněný sumář. Vzhledem k situaci, která nastala, sumarizaci vypracujeme z odevzdaných záznamů o docházce k vodě.
 4. Do obálky můžete vložit i finanční hotovost. Pokud tak učiníte, tuto obálku předejte osobně některému z funkcionářů viz výše  jmenný seznam. 
 5. Tyto obálky (s finanční hotovostí) můžete předávat i panu Rudolfu Kmoníčkovi na adresu Zaječí, Sadařská 346. Převzetí finanční částky Vám bude přebírajícím potvrzeno.
 6. Obálky s doklady bez finanční hotovosti vhoďte prosím do schránky na dveřích rybářské klubovny v Zaječí. Příslušný člen výboru se s Vámi spojí a dohodne si s Vámi termín a místo odběru vyřízených dokladů.

 

  Upozorňujeme všechny naše členy, že záznamy o docházce k vodě musí být odevzdány výboru do 15. ledna 2021 a členství musí být uhrazeno nejpozději do konce února 2021. Pouze ve výjímečných případech – nemoc, pobyt v nemocnici atp. lze členství uhradit, po dohodě s předsedou či jednatelem pobočného spolku Zaječí později, bez nutnosti znovu zaplatit zápisné ve výši 1 000 Kč.

 

Děkujeme za pochopení a do nové rybářské sezony Vám všem přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho krásných úlovků.

 

Jménem výboru pobočného spolku Zaječí

 

Ing. Petr Grmela

předseda p.s. Zaječí

Tel: 606 644 727

 

 

 

 

 

 

13 - 14. 6. 2020 dětské rybářské závody.

Klikněte zde pro úpravu textu.

 

13. a 14.6. 2020 dětské rybářské závody

MRS z.s., pobočný spolek Zaječí,

Pořádá ve dnech 13. a 14.6. 2020 dětské rybářské závody, které proběhnou ve dvou režimech.

 1. 13.6.20 bude uspořádán závod dětí od 8 do 15 let na revíru Dyje 4 G ( 48o 51´ 01.081“ N, 16o 44´ 39.372“ E ). Podmínkou účasti na tomto závodě je to, že děti musí mít platné doklady opravňující je k lovu na revírech MRS – rybářský lístek a povolenku k lovu na rok 2020. Loví se v souladu s BPVRP MRS. Prezence od 6:00, zahájení 7:00, ukončení 12:00.
 2. 14.6.2020 pořádáme na našem dětském rybníčku v oploceném areálu na loukách v Zaječí, rybářské závody pro děti do 15 let, které nemusí mít k dispozici žádné doklady opravňující je k lovu ryb. Prezence od 7:00, zahájení 8:00. Ukončení závodu předpokládáme ve 12:00, což není podmínkou.

Občerstvení a hodnotné ceny pro vítěze jsou samozřejmostí.

Bližší propozice závodu budou oznámeny před startem.

Srdečně zve výbor pobočného spolku Zaječí

Každý účastník závodu obdrží malý dárek, jako upomínku na závody.

Vstup zdarma.

 

                                                                                    

Prodej povolenek dne 27.3. 2020 se z důvodů prodloužení nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR, odkládá na neurčito.

Vážené rybářky a rybáři, sledujte bedlivě naše webové stránky. Okamžikem, kdy pominou důvody zákazu shromažďování a volného pohybu lidí, bude na stránkách oznámen nový termín výdeje povolenek

 

Věc:         INFORMACE MORAVSKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU, z.s. A POBOČNÝM SPOLKŮM V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

 

 

I. OBECNÉ INFORMACE

 

Vyhlášení nouzového stavu

     Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí

     Od 13. března 2020 od 6:00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti; až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.

 

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

     Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. To znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

 

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

     Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

 

 

II. INFORMACE K ČINNOSTI ORGÁNŮ POBOČNÝCH SPOLKŮ

 

Výroční členské schůze pobočných spolků

     Členské schůze, které doposud neproběhly, není možné konat a tyto je třeba zrušit bez ohledu na to, zda měly být volební či nevolební. Zrušení je třeba členům pobočného spolku a dalším pozvaným osobám vhodným způsobem jako například na webových stránkách pobočného spolku.

 

     Členské schůze bude možné opětovně svolat až poté, co budou zrušena nebo změněna opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí.

Schůze výborů a kontrolních a revizních komisí

     Rovněž schůze výborů a kontrolních a revizních komisí je třeba s ohledem na rozhodnutí vlády o zákazu volného pobytu osob zrušit.

 

     To se týká rovněž ustavujících schůzí výborů a kontrolních a revizních komisí u těch pobočných spolků, u kterých proběhla volební výroční (náhradní) členská schůze, ale ustavující schůze výborů a kontrolních a revizních komisí byly svolány na termín od 16. 3. 2020. Tyto bude možné uskutečnit nejdříve po datu 24. 3. 2020, kdy by mělo pozbýt účinnosti rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Nelze ovšem vyloučit, že účinnost tohoto rozhodnutí bude prodloužena a ustavující schůze výborů a kontrolních a revizních komisí bude nutno posunout na pozdější termíny.

 

     Podle ustanovení § 11 odst. 9 stanov Moravského rybářského svazu, z.s. účinných od 1. 1. 2020 „Volební období všech volených orgánů Svazu a pobočných spolků je čtyřleté. Členství ve voleném orgánu zaniká nejpozději volbou nových členů do voleného orgánu, a to i v případě, koná-li se volba až po uplynutí stávajícího volebního období“. K volbě předsedy pobočného spolku a jednatele pobočného spolku stejně jako k volbě předsedy a místopředsedy kontrolní a revizní komise dochází až na ustavujících schůzích výborů a kontrolních a revizních komisí. U těch pobočných spolků, u kterých proběhla volební výroční (náhradní) členská schůze, ale doposud neproběhly ustavující schůze výboru a kontrolní a revizní komise, by měly funkce vykonávat dosavadní funkcionáři. Lze pouze doporučit, aby nečinili zásadní rozhodnutí, není-li to nezbytné a jejich učinění přenechali až nově zvoleným funkcionářům.

 

Účetní závěrka, daňové přiznání

     Účetní závěrky schvalují výroční (náhradní) členské schůze. Neproběhla-li doposud výroční (náhradní) členská schůze pobočného spolku, bude možné účetní závěrku schválit až na nejbližší možné výroční (náhradní) členské schůzi po zrušení rozhodnutí a opatření vlády v souvislosti s koronavirem.

 

     Budou-li pobočné spolky vyzývány Krajským soudem v Brně k založení účetních závěrek do sbírky listin vedené spolkovým rejstříkem, potom je třeba písemně sdělit, že účetní závěrka nebyla schválena z výše uvedených důvodů. K tomu lze doporučit archivovat původní pozvánku na výroční (náhradní) členskou schůzi spolu s oznámením o jejím zrušení z důvodu opatření souvisejících s koronavirem.

 

     První termín pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně je standardně 1. dubna. Ministryně financí se vyjádřila tak, že navrhne odložení přiznání daně z příjmu. Je třeba sledovat vývoj a tuto záležitost konzultovat s účetními. Současně lze doporučit pobočným spolkům, které z uvedených důvodů doposud neschválily účetní závěrku za rok 2019, aby učinily písemné oznámení adresované příslušnému finančnímu úřadu, v němž by finančnímu úřadu oznámily neschválení účetní závěrky a důvod.

 

 

 

 

 

 

III. ZÁVĚR

     Až do odvolání rozhodnutí o zákazu volného pohybu osob, popřípadě dalších zákazů vlády (kulturních, sportovních a dalších akcí) není možné konat zasedání (schůze) orgánů pobočných spolků, tj. členských schůzí, schůzí výboru, schůzí kontrolní a revizní komise, místních skupin a dalších komisí a orgánů zřizovaných pobočnými spolky, konat rybářské kroužky a další spolkové činnosti. Není možné pořádat žádné společenské akce jako např. plesy a ani sportovní akce jako např. rybářské závody. Nelze vydávat ani členské známky a povolenky k lovu ryb.

 

     V současné době může být veškerá činnost pobočných spolků včetně kontaktů mezi funkcionáři a mezi funkcionáři a členy pobočných spolků realizována pouze telefonicky nebo elektronicky, v žádném případě osobním kontaktem.

 

 

                                                                                                                                Mgr. Petr Kubica, advokát

                                                                                                                                   právní zástupce Svazu

 

 

Informace Ministerstva zemědělství

výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215

 

úplné znění viz: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeho-prava.html

 

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

 

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Klikněte zde pro úpravu textu.

Informace Ministerstva zemědělství

výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020č. 215

 

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon práva myslivosti:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Klikněte zde pro úpravu textu.

Zrušení termínu výdeje povolenek

Vzhledem k situaci v ČR, rušíme výdej povolenek na rok 2020, který se měl uskutečnit dne     20. 3. 2020 od 18.00 hod. v klubovně spolku. Náhradní termín byl stanoven na 27. 3. 2020 v tutéž dobu na tomtéž místě.

Děkujeme za pochopení

Ing. Petr Grmela

předseda spolku

 

 

 

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.

platné pro rok 2020

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 20.6.2019 a IX. Sjezdu MRS ze dne 5.10.2019 platí pro rok 2020 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 

1. členské příspěvky:

Kategorie: cena v Kč:
Dospělí 1.250,-
Udržovací 450,-
Mládež 200,-
 • Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
 • Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.
 • Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRSdle 


2. zápisné:

Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 - 18 let    1.000,-

Zápisné hradí vždy:

 


3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky         MP        MP republiková P P republiková
Roční 950,- 3.550,-   1.000,-      3.700,-
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x

K ceně povolenek je účtována částka:

15,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových

10,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech pstruhových

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
 • Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS.
 • Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazupobočné spolkyPálava, spol. s .r.o.Zdeňka Janíčková Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884


4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky      MP                P          
Roční 5.000,-    6.000,-
Měsíční 3.000,-    4.000,-
Týdenní 1.000,-    1.500,-
Denní ...400,- ..   .600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

PROGRAM VČS (NÁHRADNÍ VČS) ZA ROK 2019 14.12.2019 9:00 VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY

9:00 – 13:00

PREZENCE OD 9:00, ZAHÁJENÍ 10:00, UKONČENÍ CCA VE 13:00

 

 1. ZAHÁJENÍ MINUTOU TICHA
 2. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ PROGRAMU
 3. VOLBA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE
 4. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE
 5. ZPRÁVA PŘEDSEDY
 6. ZPRÁVA HOSPODÁŘE A VEDOUCÍHO MLÁDEŽE
 7. ZPRÁVA EKONOMA
 8. ZPRÁVA KRK
 9. PŘEDÁNÍ DARŮ JUBILANTŮM + PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
 10. DISKUZE
 11. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉ VČS
 12. NÁVRH NA USNESENÍ
 13. SCHVÁLENÍ USNESENÍ
 14. ZÁVĚR

 

 Klikněte zde pro úpravu textu.

ImageImageImage

PODZIMNÍ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY SE VELMI VYDAŘILY. ŠKODA, ŽE NEBYLA VĚTŠÍ ÚČAST DĚTÍ Z OKOLÍ. POČASÍ VELMI PŘÁLO, CENY BYLY PĚKNÉ, DĚTI SPOKOJENÉ, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNÉ. cELKOVĚ MŮŽEME AKCI HODNITIT JAKO VELMI ZDAŘILOU!

Vítězové závodu:

 

 1. Místo Balaczi Darius z Krumvíře  -  8 let  205 bodů – 2 x jeseter, 1 x okoun
 2. Místo Smetana Michal ze Syrovic – 14 let 142 body – 2 x kapr, 2 x karas
 3. Místo Mikulcová Nela z Bavor – 10 let, 110 bodů – 2 x kapr

Největší ryba závodu mimo stupně vítězů – Malina Jakub z Uherského Hradiště kapr 63 cm.

 Mimo stupně proto, aby se nekumulovaly ceny v jedněch rukou

Kromě dvou závodníků , chytil rybu každý startující. Ulovilo se celkem 18 ks ryb a to:

 

Kapr obecný          8 ks

Karas stříbřitý        5 ks

Jeseter sibiřský      2 ks

Plotice obecná       1 ks

Lín obecný             1 ks

Okoun říční            1 ks

Závodu se zúčastnilo 12 dětí a to:

 

5 dětí z Uherského Hradiště

2 děti z Krumvíře

2 děti ze Zaječí

1 dítě z Bavor

1 dítě ze Syrovic

1 dítě z Brna

 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ  podzimní závody se konají v – sobotu 12.10.2019 od 10:00 do 15:00 na dětském rybníčku - děti od 0 do 15 let, občerstvení zajištěno a hodnotné ceny pro závodníky jsou samozřejmostí!!!!

SRDEČNĚ ZVEME NA DĚTSKÝ RYBNÍČEK ZÁVODNÍKY I S RODIČI!

MRS z.s., pobočný spolek Zaječí pořádá dne 8.6.2019 všeobecné rybářské závody na revíru Dyje 4 E - souřadnice 48 stupňů 51‘ 02.052“ N, 
16 stupňů 44‘ 29.512“ E, 

Prezence - 5:00 
Start - 6:00 
Ukončení závodu 12:00 
Místo k lovu si vybere každý účastník závodu samostatně v určeném lovném sektoru - místa nebudou losována 
Bližší pravidla závodu - lovit se bude v souladu s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových - důležité je zapsat si při zahájení vlastního lovu datum a revír do záznamu o docházce k vodě 
Bodovány budou pouze ušlechtilé ryby kapr, amur, lín, jelec jesen, jelec tloušť, - 1 cm délky úlovku = 1 bod, vyhodnoceni budou první tři umístění v pořadí podle počtu dosažených bodů, oceněna bude i největší ulovená ryba závodu. 
Při rovnosti bodů bude o vítězi rozhodnuto losem. 
Ponechanou rybu již nelze měnit 
Pokud dojde k náhodnému ulovení dravé ryby, musí být po změření co nejšetrněji vrácena zpět do revíru Dyje 4 E. 
Všichni startující musí mít platný RL a platnou povolenku k lovu pro revíry MRS z.s. 
Pokud držitel RL nemá k dispozici platnou povolenku na revíry MRS, bude mu umožněno zakoupit si krátkodobou povolenku (jednodenní či týdenní), při prezenci 
Startovné 150 Kč, mládež do 15 let včetně 50 Kč. 
Občerstvení a tradičně bohatá tombola jsou samozřejmostí 
Každý soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínka na pana Servíta našeho bývalého člena, jehož výročí úmrtí 10.5.2017 vzpomíná jeho rodina i ti naši členové, jež ho znali.

Pan Servít byl vášnivým rybářem a vzpomínku na něho si můžeme přečíst i v Informačním měsíčníku regionu Tišnovsko a Kuřimsko ( ročník VII.srpen 2018, č. 8) "Vydry pstruhových vod"

 

 

 

 

Oznámení

dne 19.4. se bude konat akce se sponzory na oploceném dětském rybníčku.Akce je schválena výborem a z vody nebude odnesena ani jedna ryba. 

 

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ČERVEN 2019

Všeobecné rybářské závody rybářů, rybářek i dětí od 8 let, kteří všichni musí být držiteli platného rybářského lístku i platné povolenky k lovu na rok 2019,  se konají dne 8.6.2019 od 6:00 do 13:00, na revíru Dyje 4 E. Prezence od 5:00 na dětském rybníčku. Bližší dispozice budou zveřejněny měsíc před termínem konání závodů.

 Výhradně dětské rybářské závody dětí do 15 let (nemusí být držiteli RL ani povolenky) proběhnou v neděli 9.6.2019 od 6:00 do 12:00 na dětském rybníčku v Zaječí na loukách. Počet lovících dětí je omezen na 35. UPOZORNĚNÍ - KAPACITA RYBNÍČKU JE JIŽ NAPLNĚNA!!! DALŠÍ DĚTI NEMŮŽEME PŘIHLÁSIT. 

 

 

Prodej povolenek

Termíny prodeje povolenek 2019 
Zaječí, Školní 401

01. 02. 2019

15. 02. 2019

15. 03. 2019

29. 03. 2019

Další termín bude zvážen podle potřeby.

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

Výroční členská schůze MRS z.s., pobočného spolku Zaječí (dále jen VČS) se bude konat v sobotu, dne 12. ledna 2019, od 9:30 v sále Vinařství U Kapličky v Zaječí.

Program jednání:

Zahájení

SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ

Volba návrhové a mandátní komise

Zpráva mandátní komise

Zpráva předsedy

Zpráva hospodáře

Zpráva ekonoma

Přestávka na občerstvení

schválení zástupců p. s. na 9. SJEZDU mrs.

Různé

Diskuze

Usnesení

Závěr

Změna či doplnění programu vyhrazeno

Po skončení VČS budou v místě konání VČS prodávány povolenky na rok 2019.

Dětské rybářské závody podzim 2018.

Klikněte zde pro úpravu textu.

Dětské závody 10. 06. 2018

Klikněte zde pro úpravu textu.

Zákaz rybolovu Dyje 4E  

Zákaz rybolovu Dyje 4E Zaječí.

Z důvodů pořádání rybářských závodů je na revíru Dyje 4E Zaječí,
v době od 3 do 10. 6. 2018 včetně, rybolov zakázán.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Image

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Rybářské závody dospělých

Dne 09. 06. 2018 proběhnou Rybářské závody dospělých na revíru Dyje 4E v k. ú. Zaječí.

- prezentace od 05.00 hod.

- start v 06.00 hod.

- ukončení 12.00 hod.

- startovné 150,- Kč

- tombola a občerstvení zajištěno  

Výdej povolenek 2018 foto.

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Výdej povolenek a členské příspěvky 2018.

Plánované termíny: vždy od 18.00 hod. do 20.30 hod. Zaječí ul. Školní 129.

05. 01. 2018

26. 01. 2018

09. 02. 2018

16. 02. 2018

23. 02. 2018

09. 03. 2018

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

 Výroční volební členská schůze -Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zaječí

Dne 10. 12. 2017 od 10.00 hod. do 13.00 hod. ve Vinařství U Kapličky Zaječí se koná výroční volební členská schůze Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Zaječí. Účast všech členů nutná. Proběhne volba nového výboru a členů revizní komise.

Občerstvení zajištěno formou švédského stolu.

 

 

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Dětské rybářské závody 14. 10. 2017 - dětský revír ZAJEČÍ

 

 

 

Pobočný spolek Zaječí

Pořádá v sobotu 24. června 2017 dětské rybářské závody (od 0 do 15 let) na dětském rybníčku na loukách Zaječí. Zahájení 07.00 hod. – ukončení 12.00 hod. Ceny a občerstvení zajištěno. Závody se uskuteční za jakéhokoliv počasí.

 

 

ROZVRH BRIGÁD

 

JMÉNO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Filípek Lubomír 18.   20.     5.   7.    
Frýbert Igor 25.   27.     12.   14.    
Grmela Petr Ing.   1.   3.   19.   21.    
Kadlec František   8.   10.   26.     4.  
Kratochvíl Václav   15.   17.     2.   11.  
Lashke Marek   22.   24.     9.   18.  
Schäffer Miroslav         1.   16.   25.  
Stratilík Marcel Mgr.   29.     8.   23.     2.
Valenta Jaroslav     6.   15.   30.      
Záruba Vlastimil     13.   22.         9.
                     
03. 03. 2017 - celý výbor                    
10. 06. 2017 - celý výbor RZ                    

24. 06. 2017 - celý výbor 

                      dětské závody

                   

17.1.2017

S ohledem na vážnost onemocnění jednatele, pana Rudolfa Kmoníčka, jsme přistoupili, po dohodě s ním, k dočasně dlouhodobější kooptaci náhradního člena výboru. Funkci jednatele bude vykonávat po dobu jeho nemoci p. František Kadlec. Zakoupit povolenku nebo zaplatit členský příspěvek je nyní možné pouze u hospodáře Igora Frýberta, a to v řádných výdejních termínech a následně po telefonické dohodě na čísle 777 163 163 vždy první a poslední pátek v měsíci (nebude-li předem avízovaný jiný, náhradní termín). Děkujeme za pochopení.

Řádný výdej povolenek (pátek):
27.ledna; 3. února; 10. února a 10. března.
Vždy od 18.30 v klubovně pobočného spolku, Školní 129, Zaječí.

K výdeji si nezapomeňte s sebou přinést novou fotografii! Bez ní vám nemůže být vystaven nový členský průkaz. Váš dosavadní průkaz vám bude odebrán i s fotografií a archivován.
Žádáme Vás, aby jste se dostavili nejpozději do 20.30 hod. Pokud po této hodině již nebude žádný žadatel o povolenku či členství přítomen, prodej bude ukončen


30.12.2016

Vážení členové MRS, z.s. PS Zaječí.

Výbor PS by vás rád informoval o konání Výroční členské schůze, která se uskuteční 15. ledna 2017 od 10.00 hodin ve Vinařství u kapličky v Zaječí (sál Na vyhlídce). Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu.


26.10.2016

Mrkněte do naší nové sekce "Fotogalerie", kde se budeme snažit zachytit chod našeho spolku v důležitých milnících.


23.4.2016
Image


26.4.2015
Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouhodobý člen, kamarád a funkcionář pan Bedřich Kuba. Byl silným článkem rybářů v obci, který se bude jen těžce nahrazovat. Upřímnou soustrast rodině.

parte


2.10.2014
Vítáme Vás na nově spuštěných webových stránkách MRS MO Zaječí.

l

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Vzpomínka na pana Servíta našeho bývalého člena, jehož výročí úmrtí 10.5.2017 vzpomíná jeho rodina i ti naši členové, jež ho znali.

Pan Servít byl vášnivým rybářem a vzpomínku na něho si můžeme přečíst i v Informačním měsíčníku regionu Tišnovsko a Kuřimsko ( ročník VII.srpen 2018, č. 8) "Vydry pstruhových vod"

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

MRS z.s., pobočný spolek Zaječí pořádá dne 8.6.2019 všeobecné rybářské závody na revíru Dyje 4 E - souřadnice 48 stupňů 51‘ 02.052“ N, 
16 stupňů 44‘ 29.512“ E, 

Prezence - 5:00 
Start - 6:00 
Ukončení závodu 12:00 
Místo k lovu si vybere každý účastník závodu samostatně v určeném lovném sektoru - místa nebudou losována 
Bližší pravidla závodu - lovit se bude v souladu s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových - důležité je zapsat si při zahájení vlastního lovu datum a revír do záznamu o docházce k vodě 
Bodovány budou pouze ušlechtilé ryby kapr, amur, lín, jelec jesen, jelec tloušť, - 1 cm délky úlovku = 1 bod, vyhodnoceni budou první tři umístění v pořadí podle počtu dosažených bodů, oceněna bude i největší ulovená ryba závodu. 
Při rovnosti bodů bude o vítězi rozhodnuto losem. 
Ponechanou rybu již nelze měnit 
Pokud dojde k náhodnému ulovení dravé ryby, musí být po změření co nejšetrněji vrácena zpět do revíru Dyje 4 E. 
Všichni startující musí mít platný RL a platnou povolenku k lovu pro revíry MRS z.s. 
Pokud držitel RL nemá k dispozici platnou povolenku na revíry MRS, bude mu umožněno zakoupit si krátkodobou povolenku (jednodenní či týdenní), při prezenci 
Startovné 150 Kč, mládež do 15 let včetně 50 Kč. 
Občerstvení a tradičně bohatá tombola jsou samozřejmostí 
Každý soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí !! kněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Všeobecné rybářské závody rybářů, rybářek i dětí od 8 let, kteří všichni musí být držiteli platného rybářského lístku i platné povolenky k lovu na rok 2019,  se konají dne 8.6.2019 od 6:00 do 13:00, na revíru Dyje 4 E. Prezence od 5:00 na dětském rybníčku. Bližší dispozice budou zveřejněny měsíc před termínem konání závodů.

 Výhradně dětské rybářské závody dětí do 15 let (nemusí být držiteli RL ani povolenky) proběhnou v neděli 9.6.2019 od 6:00 do 12:00 na dětském rybníčku v Zaječí na loukách. Počet lovících dětí je omezen na 35. Dispozice závodů budou na webových stránkách PS zveřejněny 1 měsíc před jejich zahájením. Přihlášky k závodu dětí na tel. čísle 603 236 448 – hospodář pobočného spolku pan Alan Olšák, nebo na tel. 604 752 503,Vlachová

 

Kontaktní informace

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zaječí - spolek zapsaný ve splokovém rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18297.
Školní 401
Zaječí
69105
Česká republika
IČ:
22908048
DIČ

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Oznámení

dne 19.4. se bude konat akce se sponzory na oploceném dětském rybníčku 

akce je schválena výborem, žádná ryba z rybníčku nebude odnesena.