CENA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ MRS Z.S. PRO ROK 2024

Kategorie: cena v Kč:
Dospělí 1 400,-
Udržovací 500,-
Mládež 200,-
                 
a)  Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku

b)   Kategorie " Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 400,- Kč.

c) kategorie je určena pro mládež do 15 ti let

 

 

 

 

                 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JE NUTNO UHRADIT VŽDY DO KONCE MĚSÍCE ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - dle § 6odst.6 stanov MRS
                 

     ZÁPISNÉ DOSPĚLÍ I MLÁDEŽ PLATÍ 1000KČ VŽDY : žadatel o členství /nový člen/ §6 odst.6 stanov MRS nebo ten člen, který neuhradil členský příspěvěk do konce měsíce února příslušného kalendářního roku. §6,odst 9 stanov MRS.

                 
CENY POVOLENEK PRO ČLENY (ČLENY MRS A ČRS) PRO ROK 2023
 
Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 1 250,- nevydáváme 1 300,- nevydáváme
Poloviční 700,- X 800,- X
Měsíční X X 650,- X
Týdenní 500,- X 600,- X
Denní 300,- X 400,- X
Mládež 400,- X 400,- X
                 
                 
K ceně povolenek je účtována částka:
20 Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech MRS  MP i P
KAŽDÝ ŽADATEL O POVOLENKU MUSÍ BÝT DRŽITELEM PLATNÉHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU !!
VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech
Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal
Povolenková známka musí být přerazítkována tak, aby co nejméně zakrývala motiv

 

Klikněte zde pro úpravu textu.